THE GIOI VAN HOA
Quảng bá đất nước, con người Việt tới công chúng Hàn Quốc thông qua phim ảnh

Là hoạt động mở đầu cho “Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc 2022”, chương trình Giao lưu điện ảnh Việt Nam – Hàn Quốc đã khai mạc tại CGV Myeongdong Station Cinelibrary (Seoul). Để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, Cục Điện ảnh đã lựa…

Quảng bá đất nước, con người Việt tới công chúng Hàn Quốc thông qua phim ảnh
Là hoạt động mở đầu cho “Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc 2022”, chương trình Giao lưu điện ảnh Việt Nam – Hàn Quốc đã khai mạc tại CGV Myeongdong Station Cinelibrary (Seoul). Để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, Cục Điện ảnh đã... Xem thêm